Japanska för Karatenördar

Japanska ord

När man tränar karate används ofta japanska ord och begrepp. Lista nedan hjälper dig att förstå de vanligaste orden vi använder.

Titlar

  • Soke – Stilöverhuvud
  • Shihan – chefsinstruktör
  • Sensei – instruktur, läromästare, från 3 dan
  • Sempai – överordnad instruktör, upp till och med 2 dan

Grader

  • Kyu – elevgrad
    Dan – mästargrad, svartbälte (ex. 3 dan)

Räkneord

1 – ich’, ichi
2 – ni
3 – san
4 – shi, yon
5 – go
6 – rok’, roku
7 – schich’, schichi, nana
8 – hach’, hachi
9 – ku, kyu
10 – ju
11 – ju ich’
20 – ni ju
100 – hyaku
1000 – sen

Träningsformer

Kihon – grund (kihon waza – grundteknik)
Kumite – kamp, fight
Kata – en serie standardiserade tekniker och ställningar som utförs åt olika håll efter ett bestämt mönster
Bunkai – praktisk analys/tillämpning av de olika delarna i kata

Kommandon

Hajime – börja, starta
Matte – bryt, vänta
Yoshi – fortsätt (används efter matte)
Yame – sluta
Mawate – vänd runt

Ställningar (tachi waza)

Seiza – sittande, sitt
Zarei – buga sittande
Rei – buga stående
Yoi – redo, beredd (fötterna parallellt, lätt böjda knän, knutna händer)
Zenkutsu-dachi – ställning med sträckt ben bakåt, 70% av vikten på främre benet
Shiko-dachi – låg ställning med fötterna brett isär och något utåt, viktfördelning 50/50
Neko-ashi-dachi – mesta vikten på bakre foten. Främre foten har bara främre trampdynan i golvet
Mer om ställningar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *