Utdrag ur belastningsregister

Från och med 1 januari 2020 finns ett krav från Svenska Karateförbundet och Riksidrottsförbundet att instruktörer och idrottledare uppvisar utdrag ur Polisens belastningsregister om man skall leda barn- och ungdomsverksamhet. Detta har vi såklart hörsammat och alla våra instruktörer har kunnat uppvisa detta utan anmärkning.