Styrelsen

Styrelsen 2022

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen väljer kassör.

Jerry Hedebratt, ordförande för styrelsen, tel: 070-2610997

Niklas Nordin, kassör och ledamot i interimsstyrelsen (till årsmöte 2023)

Marika Hedebratt, ledamot i styrelsen (till årsmöte 2023)

Roger, ledamot i styrelsen (till årsmöte 2023)

Bella, ledamot i styrelsen (till årsmöte 2023)

Bella, ledamot i styrelsen (till årsmöte 2023)

Maria, suppleant i styrelsen (till årsmöte 2023)

Revisorer

Filip Hedebratt, revisor

Knut Nordin Kamph, revisor

Underorganisation till styrelsen

Ungdomskommitté – Ansvarar för att ta hand om barn- och ungdoms medlemmars intressen i och utanför dojon inom föreningens verksamhetsområde. Även uppmuntran till träning och tävlingsaktiviteter och initiering av aktiviteter på ”fritiden” i föreningens regi ingår.

Tävlingskommitté – Arrangerar tävlingsverksamheten enligt styrelsens beslut. Ansvarar för anmälningar, samordning av skjuts och coacher, avstämning av träningsbehov och träningstider. Uppmuntran och anmälningar till tävlingar och coachutbildning.

Trivselkommitté – Arrangerar fika, matsäck för aktiviteter och tävlingar, pyntning och inredning av dojon för att främja det idrottsliga utövandet. Enklare städning och diskning tillsammans med deltagare.

Teknisk kommitté – Ansvarar för att karate och övrig idrottslig träning utövas på ett tekniskt, pedagogiskt och fysiologiskt korrekt sätt enligt chefsinstruktörens riktlinjer.

Valberedning – Ansvarar för att föreslå styrelsemedlemmar till årsmötet.