Shukokai

Vi tränar Shukokai karate som härstammar från sensei Chojiro Tani, vilken var den som skapade Tani-Ha Shitoryo. Chojiro Tani var elev till sensei Mabuni Kenwa. Senare har stilen utvecklats åt olika håll, bland annat mot Kimura Shukokai vars stillgrundare Soke sensei Shigeru Kimura utvecklat stilen i en mycket positiv riktning men även åt Kofukan där sensei Omi och sensei Tomiyama valt en mer traditionell inriktning.

Vi som har bildat klubben har tränat inom båda dessa stilar, men har valt att utveckla vår stil mot Shukokai. Shukokai är egentligen ingen stil utan var den ursprungliga organisationens namn under sensei Chojiro Tani.

Vi har ingen koppling, mer än vänskaplig till KSI Sweden och KSI International som tillhör stilen Kimura Shukokai.

Mer om Shukokai