Kumite

Fight-momentet i karate kallas Kumite. Vi tränar det både som självförsvar och för tävling. All kumite-träning sker under kontrollerade former och vid träning inför tävling följer vi noggrant de regler som gäller för karatetävling.

Yui Shin Kai open 2017