Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Medlems- och träningsavgifter

Betalas till:

  • Bankgiro: 5485-7917
  • Bankkonto: 8424-4 704.303.094-4
  • Swish: 1236234447

Vi undviker kontant betalning!

Medlemsavgift 150kr/termin  (innefattar klubbens medlemskap och försäkring hos FOLKSAM till Svenska Karateförbundet samt klubbmedlemskap).

    1. Träningsavgift 700kr/termin för dig som är 6 till 17 år.
    2. Träningsavgift 1050kr/termin för dig som är fyllda 18 år och äldre innan terminens början.

Barn och ungdomar 6-17 år betalar totalt 850kr/termin

Vuxna betalar  1200kr/termin.

Medlem som börjar efter 1 april (vårtermin) respektive 1 november (hösttermin) betalar halv träningsavgift för innevarande termin.

Kostnader för träningsutrustning och dräkt tillkommer, information kommer på träning.

QR-kod att skanna vid betalning med Swish

Ange rätt terminsavgift och medlemsavgift och vem som betalar (betalas för), och vad det avser

Familjerabatten på träningsavgiften är 100kr/ termin/medlem för fler än en medlem.

Rabatter går inte att kombinera. Billigaste gäller av två rabatter.

Graderingsavgifter

Graderingsavgifter och bälten betalas efter avklarad gradering och ingår inte i medlems- och träningsavgiften.

Graderingar i dojon kostar 100kr per tillfälle för graderingar vitt/rött till blått bälte.

Graderingar för bruna bälten 200 kr/grad, för svart står klubben för graderingsavgiften.

Bälten försäljes i samband med gradering, vit-gult till brunt bälte kostar 150kr inklusive brodyr, ev. streck ordnar man själv (t.ex. tygband).

Graderingsavgift för läger bestäms av den som håller lägret, avgiften betalas av medlemmen på plats. Bälten som tas på läger betalas på lägret och, kostnaden bestäms av den som håller lägret.

Lägeravgifter- och omkostnader

Tränande medlemmar: Lägeravgifter betalas av varje enskild medlem, avgiften varierar från läger till läger.

Tränare betalar avgiften som utlägg som återfås mot uppvisande av kvitto.

Bilersättning erhålls för bilförare vid samåkning med 1.85 kr/km, om man är fler än två medlemmar i bilen (dvs 3 medlemmar och däröver). Utlägg för hotell, mat etc. betalar den enskilde medlemmen själv om inte annat framgår.

Tävlingsavgifter- och omkostnader

För tävlingar sanktionerade av klubben (kan vara tex. KM, DM, RM, KATAPOKALEN). För varje tävling skall styrelsen eller ordförande tillsammans med kassör ta beslut om sanktionering av avgifter.

För tagande av coachlicens står klubben för själva licenskostnaden.

Bilersättning erhålls för bilförare vid samåkning med 1.85 kr/km, om man är fler än två medlemmar i bilen (dvs 3 medlemmar och däröver). Utlägg för hotell, mat etc. betalar den enskilde medlemmen själv om inte annat framgår.

För tävlingar som inte sanktionerats av klubben står medlemmen för alla avgifter och omkostnader.

Uppdaterad:2020-05-12