Kallelse till ordinarie årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Shogun Shitoryu-Shukokai Karateklubb till ordinarie årsmöte 2022 för verksamhetsår 2021. Föräldrar får företräda minderåriga medlemmar (under 15 år).

Tid: Söndag den 24 april 2022 klockan 12.00 – 13.00Plats: Lyckebogatan 4, Västerås

För planering meddela närvaro.